Putování za krajkou

Bienále sedlické krajky

Leden 2014, Sedlice u Blatné


Spolek krajky v Sedlici u Blatné vyhlásil soutěžní přehlídku pro všechny krajkářky. A to ve dvou kategoriích. První kategorie byla pro děti do patnácti let a téma bylo „Postavičky z večerníčků a pohádek“, druhá kategorie byla určena pro starší patnácti do sto let a na téma „Díla slavných mistrů“. Soutěžní práce mohly být zhotoveny pouze paličkovanou krajkou. Všechny zaslané práce hodnotila nezávislá porota složená ze šesti členů a pak návštěvníci hlasovali „O Nejmilejší kraječku“ v každé kategorii zvlášť. Soutěž se pořádala druhým rokem v rámci Krajkářských slavností v Sedlici, kde také byly vyhlášeny vítězové a předány ceny.

Podmínky soutěže:

  • techniky: paličkovaná krajka
  • práce nesmí být zarámována
  • účastnit se může každý pouze jednou prací
  • účastnit se může každý, kdo výtvarné dílo sám navrhl, ale také vypracoval (v 1. kategorii možnost odborného poradce/lektora - uveďte jméno lektora nebo kroužku do přihlášky)
  • maximální rozměr díla: 42x30 cm (na A3) - týká se pouze jednotlivců, pokud by se soutěže účastnil kroužek nebo spolek zastoupený jedním dílem - velikost není omezená
  • hodnocení soutěže provede nezávislá porota, která vyhlásí první tři místa pro každou kategorii soutěže
  • přihláška s prací musí být zaslána na adresu Sedlické krajky nejpozději do 30. 6. 2014

Více informací o soutěži najdete na stránkách Sedlické krajky