Putování za krajkou

Soutěž Paličkovaná gotika

Únor 2016, Prachatice


Muzeum krajky v Prachaticích vyhlásilo 2. ročník soutěže pro mladé krajkářky do 16 let na téma „Paličkovaná gotika“. Toto téma je k oslavě 700. let od narození Karla IV., které si tento rok připomínáme. Zaslané soutěžní práce budou vystaveny v Muzeu krajky Prachatice, kde se budou ucházet o cenu návštěvníků a o cenu odborné poroty.

Podmínky soutěže:

  • zúčastnit se mohou krajkářky do 16 let
  • zhotovení paličkované krajky dle vlastního podvinku nebo libovolného podvinku s oprávněním jeho použití
  • dvourozměrná (plochá) práce umístěná na vhodném podkladu rozměru cca A4 (30x20 cm) – na tomto podkladu bude práce vystavena ve svislé poloze
  • na zhotovení možnost použít libovolný materiál
  • pro zhotovení možnost použít kombinaci různých výtvarných technik, ale paličkovaná část musí převládat
  • soutěžní práce označené jménem autora a adresou musí být doručeny poštou (případně osobně) na adresu muzea: Muzeum paličkované krajky Prachatic, Poštovní 178, 383 01 Prachatice v období od 1. do 31. května 2016

Soutěží se také o materiály pro krajkářky v hodnotě:

  • 1. věcná cena v hodnotě 300,- Kč
  • 2. věcná cena v hodnotě 200,- Kč
  • 3. věcná cena v hodnotě 100,- Kč