Putování za krajkou

Soutěž Vodní svět

Leden 2017, Krakovany, Slovensko


Slovenský krajkářský spolek v Krakovanech vyhlásil 1. ročník soutěže v paličkované krajce na téma „Vodní svět“. Soutěžní práce budou součástí Festivalu paličkované krajky v Krakovanech u Piešťan, který se bude konat 5. – 7. května 2017.

Podmínky soutěže:

  • krajka může být zaměřena na sladkovodní a podmořský svět
  • velikost je neomezená
  • použitá technika a materiál je libovolný
  • soutěžní práce je třeba označit, uvést autora předlohy i realizace a poslat, nebo osobně dovést do 15. 4. 2017 na adresu: OZ Bábence, Športová 382/1, 922 02 Krakovany, Slovensko

Udělí se také tyto ceny:

  • tři ceny odborné poroty
  • tři ceny hlasování návštěvníků
  • tři ceny OZ Bábence