Putování za krajkou

Soutěž Klíče

Leden 2019, Prachatice


Opět dalším rokem vyhlásilo Muzeum krajky Prachatice soutěž na téma „Klíče“. Toto téma připomíná 30. výročí sametové revoluce. V období od 15. června do 29. září budou zaslané soutěžní práce vystavené v muzeu, kde se budou ucházet o cenu návštěvníků a odborné poroty.

Podmínky soutěže:

  • zúčastnit se mohou krajkářky do 16 let
  • zhotovení paličkované krajky dle vlastního podvinku nebo libovolného podvinku s oprávněním jeho použití
  • dvourozměrná (plochá) práce umístěná na vhodném podkladu rozměru cca A4 (30x20 cm), označená jménem a věkem autora (na tomto podkladu bude práce vystavena ve svislé poloze)
  • na zhotovení možnost použít libovolný materiál
  • pro zhotovení možnost použít kombinaci různých výtvarných technik, ale paličkovaná část musí převládat
  • soutěžní práce označené jménem a věkem autora a adresou musí být doručeny poštou (případně osobně) na adresu muzea: Muzeum paličkované krajky Prachatic, Poštovní 178, 383 01 Prachatice v období od 1. do 31. května 2019
  • uzávěrka soutěže je 31. května 2018
  • pro navrácení zaslaných prací přiložte ofrankovanou obálku s adresou