Putování za krajkou

Bienále české krajky

Leden 2019, Vamberk


Od roku 2002 vypisuje město Vamberk každým druhým soutěž Bienále české krajky je soutěž současné krajkářské tvorby, která je založena na vysoké umělecké kvalitě a vynikajícího řemeslného zpracování. Uměleckou kvalitu a přijetí díla do soutěže posoudí porota, složená z uměleckých kritiků a vědeckých pracovníků odpovídajících institucí. Vybraná díla budou vystavena při příležitosti Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku a prezentována v katalogu.

Tento rok byl vypsán IX. ročník této soutěže a k němu i tato tři témata:

 • Krajka – volná tvorba
 • Krajka – oděvní a interiérová – design
 • Krajka – zájmová tvorba

Soutěží se o tato ocenění:

 • Zlatá palička Bienále české krajky – město Vamberk zakupuje oceněné dílo do své sbírky, cenu uděluje porota
 • Diplom Muzea krajky ve Vamberku – vyjadřuje technologický nebo jiný specifický přínos pro budoucnost krajkářství
 • Diplom sympatie – uděluje město Vamberk na základě výsledků hodnocení soutěžní kolekce návštěvníky výstavy.

Podmínky soutěže:

 • do soutěže mohou být přihlášena díla, která vznikla v období let 2015 až 2019
 • díla, která se účastnila předchozích Bienále české krajky, nebudou do soutěže přijata
 • přihlášeno i vybráno může být 1 – 3- díla jednoho autora
 • z technických důvodů nemohou být instalována díla vyšší než 350 cm, výjimky je nutné dohodnout s pořadateli předem

Pravidla soutěže:

 • z přihlášených prací vybere porota dle zaslané dokumentace díla, která se zúčastní soutěže
 • autoři prací vybraných pro soutěž budou včas informováni a vyzváni k zaslání svých prací
 • vybraná díla budou vystavena ve Vamberku ve výstavních prostorách sportovní haly
 • instalaci zajistí Muzeum krajky Vamberk
 • vernisáž výstavy, vyhlášení vítězů a předávání cen bude součástí slavnostního ceremoniálu Mezinárodního setkání krajkářek ve Vamberku
 • Diplom sympatie bude předán až po ukončení výstavy a zjištění výsledků návštěvnické ankety

Povinnosti účastníků soutěže:

 • závazné přihlášky musí být zaslány do 28. 2. 2019 na adresu: Muzeum krajky, Husovo náměstí 88, 517 54 Vamberk
 • dokumentace díla musí být zaslána do 30. 4. 2019 na adresu Muzea krajky, dokumentace obsahuje: vyplněný formulář autora, vyplněný formulář díla, vzorky použitého materiálu, fotografickou dokumentaci díla – fotografie 18 x 24 cm s označením vršku a spodku díla, u trojrozměrného díla je vyžadováno zobrazení každé strany díla, fotografie je možné nahradit kvalitní dokumentací na CD – minimální velikost 20 x 30 cm (2516 x 3543 pixelů) a rozlišení 300 dpi nebo zaslat elektronicky v rozlišení minimálně 300 dpi
 • dílo přijaté do soutěže musí být zasláno do 31. 5. 2019 na adresu Muzea krajky
 • každé dílo musí být opatřeno viditelnou visačkou se jménem autora, názvem díla a uvedenou cenou
 • opožděně podané přihlášky a nekompletní dokumentace díla diskvalifikují autorovou účast v soutěži
 • pokud chce autor své dílo instalovat osobně, je jeho povinností své přání sdělit ve formuláři díla, při instalaci se však musí podřídit celkové koncepci výstavy
 • za bezpečné zaslání či transport díla do Vamberka hradí náklady a nebezpečí nese autor

Povinnosti pořadatele:

 • k výstavě vydá pořadatel katalog
 • zajišťuje propagaci Bienále české krajky a seznámení široké veřejnosti s jeho výsledky
 • zprostředkovává v případě zájmu prodej vystaveného díla - při uskutečnění prodeje bude odečteno 20 % za zprostředkování
 • zajišťuje podmínky pro návštěvnickou anketu
 • zodpovídá za rozbalení a opětovné zabalení díla a jeho bezpečné vrácení do rukou autora do 8 týdnů po skončení výstavy
 • zodpovídá za zabezpečení exponátů a kvalitní dozor po dobu trvání výstavy