Putování za krajkou

První traktor Zetor

Duben 2019


Krakovany opět vyhlásily krajkářskou soutěž. Jako předchozí roky jsem se také rozhodla zúčastnit, abych přispěla něčím novým a také svou účastí poděkovala za loňskou cenu. Tentokrát bylo vyhlášeno zajímavé téma „Časy nedávno minulé“.  Dlouho mi trvalo, než jsem pochopila smysl tohoto témata a také, čím bych mohla přispět. Nakonec jsem se rozhodla pro jeden z prvních traktorů Zetor, které se vyráběly v Brně. Z nalezené malé černobílého obrázku jsem traktor nakreslila v základních obrysech a vytvořila podvinek. Již od počátku jsem měla jasno, že to budu dělat opět bílou tenkou nití Barkonie. Tomu jsem musela i přizpůsobit podvinek, aby jednotlivé části traktoru se doplňovaly a vynikly. Přední kola traktoru jsem paličkovala krouceným plátnem a polohodem, aby vynikla šikmá struktura kol. Zadní kolo se muselo často začínat a ukončovat, aby opět vynikl jeho hrubý povrch pneumatik. Disky kol jsem naznačila sbíhavými paprsky, které jsou navíc u zadních kol doplněny lístečky značící velké šrouby kol. Zadní část traktoru je vyplněna hustou čtyřpárovou hvězdičkovou půdicí, aby vyniklo, že je zadní část ve stínu. Na motor traktoru je použité nepravidelné kroucené plátno představující množství drátů a hadiček, které jsou nějak propleteny. Traktor má malou značku Z jako Zetor a dvě kruhová světla se sbíhavými paprsky. Masku traktoru s chladícími mřížkami jsem upaličkovala dírkovou půdici, kterou jsem překryla růžovou půdicí jako přední část traktoru. Siluetu traktoristy jsem podobně jako horolezce upaličkovala plátnem. Hotové dílo jsem umístila na červený podklad, protože traktory Zetor jsou červené. Dílo jsem nazvala „První traktor Zetor“. Vytvořením traktoru podle obrázku jsem se naučila začlenit do podvinku vzory tak, aby se doplňovaly, naznačovaly struktury traktoru, tmavá a světlá místa.

Traktor získal 2. cenu odborné poroty a 2. cenu hlasování návštěvníků.