Putování za krajkou

Soutěž Prkna, co znamenají svět

Leden 2020, Krakovany, Slovensko


Další krajkářskou soutěž vyhlásil Klub paličkované krajky Bábence Krakovany ze Slovenska. Téma letošní soutěže je „Prkna, co znamenají svět“ a je určené k příležitosti stého výročí založení slovenského národního divadla. Zaslané soutěžní práce budou vystaveny na pátém Mezinárodním festivalu paličkované krajky v Krakovanech 2020. Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne na festivalu.

Vzhledem k letošní situaci se Mezinárodní krajkářský festival v Krakovanech, který se měl konat 1. - 3. 5. 2020, přesouvá na 24. – 25. 10. 2020. Soutěžní práce lze posílat do 30. 9. 2020.

Podmínky soutěže:

  • soutěžní práce třeba označit, uvést autora a kontakt
  • zaslat do 15. 4. 2020 30. 9. 20020 na adresu: OZ Bábence Krakovany, Športová 382/1, Krakovany 922 02, Slovensko