Putování za krajkou

Soutěž Pohádka

Leden 2020, Estonsko


Každým druhým rokem se koná mezinárodní krajkářský kongres OIDFA, pokaždé na jiném místě ve světě. Tento kongres se koná letos v Estonsku. Součástí kongresu je i soutěž, která byla letos vyhlášená na téma „Pohádka“.

Vzhledem k letošní situaci se mezinárodní krajkářský kongres v Estonsku přesouvá na rok 2021. Více aktuálních informací najdete zde.

Podmínky soutěže:

 • soutěž je určena pro všechny krajkáře a krajkářky, kromě členů výboru
 • krajka musí být navržena a zpracována účastníky
 • krajka zůstane majetkem účastníka
 • krajka musí být originální a nesmí být dříve zveřejněna nebo předložena v soutěžích
 • práce musí být v paličkované, nebo šité krajce, nebo kombinaci obou technik
 • každý účastník může zaslat více než jedenu práci
 • skupina může poslat jen jednu práci, která byla společně vytvořena všemi členy skupiny
 • maximální rozměry balíku při poslání 50x50x50 cm
 • pokud je krajka orámována, nesmí být použito žádné sklo
 • účast v soutěži dává OIDFě právo publikovat návrh
 • soutěžní práce bude posuzovat nestranná porota, která bude přednostně hodnotit originalitu, design a zpracování
 • rozhodnutí poroty je konečné
 • přihlášky by měly být výboru doručeny do 31. ledna 2020
 • přihlašovací formuláře jsou k dispozici na adrese: Priit Halberg, M. Metsanurga 16, 11617 Tallinn, Estonsko, e-mail: priit.halberg@gmail.com
 • všechny soutěžní práce do soutěže by měly být zaslány výboru od 1. března do 30. dubna 2020, nejpozději však do 30. dubna 2020, aby se mohly zúčastnit soutěže, na adresu: Angelice Nöps, Piiri 6-7, 51007 Tartu, Estonsko (Estonia)
 • všechny náklady na poštovné hradí účastník
 • účastník hradí náklady na dopravu, poštovné a pojištění přepravy
 • musí být přiložena barevná fotografie krajky pro identifikaci práce
 • musí být jasně uvedeno jméno a adresa účastníka na fotografii o rozměru 15×10 cm, tato fotografie by také měla nést název krajky, zobrazovat indikace (např. „nahoru“) a měla být umístěna v obálce a spolu se soutěžní prací
 • soutěžní práce na kongresu v Estonsku by měly být odebrány mezi 17:00 a 18:00 hodinou v neděli 2. srpna 2020 po ukončení kongresu a vyzvednutí soutěžní práce na základě poskytnutí dokladu totožnosti a fotografie soutěžní práce pro identifikaci
 • jmenována osoba za vás může vyzvednout soutěžní práci
 • práce, které nebyly vyzvednuty na konci kongresu, budou poslány zpět na náklady účastníka

Ceny budou uděleny následovně:

 • jednotlivci: 1., 2. a 3. cena + certifikáty
 • mladí krajkáři do 20 let: 1. cena + certifikát
 • skupina: 1. ceny + certifikát