Putování za krajkou

Školní práce

2020-2021, Praha


Letošní školní rok jsem začala studovat Střední uměleckou školu textilních řemesel v Praze. Mimo jiné praktické předměty jako je vyšívání, šití, tkaní, tisk, je i krajka. Letos jsme se věnovali paličkovaní, příští rok nás čeká šitá krajka. Jelikož už základy paličkování umím, dostala jsem první hodinu jeden menší podvinek, aby si učitelka udělala přehled, jak ho zvládnu. Obtížnější pro mě na tom bylo pouze upaličkovat dlouhé lístečky, protože jsem paličkovala z tenké nitě a udržet dlouhý a větší lístek je těžší.

Jako další práci jsem dostala upaličkovat čtverec podle podvinku Emilie Paličkové-Mildeové. Na tuto práci jsem zvolila lněnou přízi. Čtverec se skládal ze čtyř čtverců. Nejdříve jsem upaličkovala obvodový čtverec, pak jsem k němu přidala další. Poté jsem udělala středový nejmenší čtvereček a nakonec jsem upaličkovala zbývající čtvereček z lístečků a pikotek, který vše spojil.

Po těchto dvou prací podle podvinku jsem se začala více učit vláčku. Dostala jsem za úkol dva základní vzorníčky. Naučila jsem se vkládat obtahovačku, vráňátka, plátnové a polohodové kostičky a zoubky. Poté jsem si měla zkusit upaličkovat roh ve vláčce. K tomu jsem si ještě vymyslela vzor a vložila ho do vláčky.

Dalším úkolem bylo vymyslet a upaličkovat čtvercový okolek. Jelikož začínalo jaro, inspirovala jsem se motýly, květy a listy. Vše jsem vložila do vláčky v netypickém tvaru čtverce. Upaličkovat to bylo těžší, zvlášť když jsem s vláčkou teprve začínala, hned jsem si navrhla něco složitějšího. Trvalo mi dlouho, než jsem přišla na to, jak upaličkovat listy, květ a zvláště motýla v rohu a také kde třeba začít a jak vkládat obtahovačku, protože jsem se s ní musela v některých částech vracet a ještě jsem musela na kraji ubírat a přibírat páry. Dalo mi to časově zabrat, ale měla jsem na vypracování, jak dlouho jsem chtěla. Rozhodla jsem se ale, že to chci mít do velikonočních prázdnin hotové, jelikož je to jarní okolek. Tak jsem si na to od začátku velikonočních prázdnin sedla a paličkovala od rána do večera. Každý den jsem měla v plánu udělat danou část. Nakonec jsem to na velikonoční neděli dopaličkovala. Další den jsem krajku přišila, ale přišití není úplně dokonalé. Okolek jsem si pěkně nafotila a s celkovou prací jsem hodně spokojená.

Posledním úkolem bylo zkusit si nakreslit si vláčku v kruhu. Podívala jsem se na internet, jak se to navrhuje jinak než v ruce a narazila jsem na program Inkscape, ke kterému se dá stáhnout rozšíření, na kterém si lze nastavit velikost kruhu, hustotu teček a další věci. V programu se dá vytvořit i rast v kruhu na jiný vzor jako třeba na hrášku. Určitě jsou i jiné programy na tvorbu podvinků např. Lace8, ale to už nejsou free verze, takže jsem zůstala zatím u tohoto programu. Potom jsem si z kruhu měla vytvořit podvinek na límec nebo na okolek. Rozhodla jsem se opět pro okolek. Do vláčkového kruhu jsem vložila kapradiny, které jsem použila z jiného předmětu, kde jsme se učili stylizaci kapradiny. Pak už stačilo jenom namotat paličky a začít. Musela jsem vymyslet, jak začít a jak udělat kapradinu. Listy jsem chtěla udělat hustým plátnem se silným vodivým párem. Přitom jsem musela tyto páry přibírat do stonku kapradiny a zase vyhazovat na další list. Postupně se listy zmenšovali a párů už bylo moc, tak jsem je musela vyhazovat. Kapradina hustým plátnem byla vložena ve vláčce, s kterou jsem ji musela propojit tak, aby na kapradinu navazovala a nebyly tam moc velké díry. V okolku byly ještě použity pecičky, které vyplňovaly volný prostor mezi kapradinou a okrajem okolku. Ty se z tenkých nití se dělaly trochu obtížněji. Na vnějším okraji jsem dělala pikotky, aby byl okraj více zdobný. Okolek mi dal časově a hlavně přemýšlením hodně zabrat.

Jelikož jsem velkou část prací paličkovala doma z důvodu zavření škol kvůli covidové situaci, hodně pomohla mi v paličkování vláčky knížka Krajka zvaná vláčka od Ivy Proškové. I přesto se to dalo všechno zvládnout i na dálku s online hodinami a konzultacemi. Všechny práce jsem potom odevzdala ve škole. Mimo vzorníčky si všechny práce nechala škola. Podvinky a realizace mých prací jsou tedy majetkem Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze.